Khái niệm công ty trách nhiệm hữu hạn là gì

LLC là viết tắt của công ty trách nhiệm hữu hạn. Một LLC là một cấu trúc kinh doanh của Hoa Kỳ  cung cấp sự bảo vệ trách nhiệm cá nhân của một công ty với việc đánh thuế thông qua quyền sở hữu độc quyền hoặc quan hệ đối tác.

Thành lập một LLC là cách đơn giản nhất để cấu trúc doanh nghiệp của bạn để bảo vệ tài sản cá nhân của bạn trong trường hợp doanh nghiệp của bạn bị kiện.

LLC có thể được sở hữu bởi một hoặc nhiều người, những người được gọi là “thành viên” của LLC. Một LLC có một chủ sở hữu được gọi là  LLC  một thành viên và một LLC có nhiều chủ sở hữu là  LLC nhiều thành viên .

Wedsite chính thức quý khách tìm hiểu click 👉 https://www.dichvugiayphep247.com

ôi có nên thành lập một LLC không?

Việc hình thành doanh nghiệp của bạn dưới dạng công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) sẽ giúp:

  • Bảo vệ bạn trước các vụ kiện.
  • Giảm bớt thủ tục giấy tờ so với các tập đoàn và các loại hình pháp nhân khác.
  • Ngăn chặn công ty của bạn bị đánh thuế hai lần.
  • Làm cho doanh nghiệp của bạn có vẻ đáng tin cậy hơn đối với khách hàng và chủ nợ.

Bảo vệ trách nhiệm hữu hạn

Với điều kiện không có hành vi gian lận hoặc tội phạm, chủ sở hữu của một LLC không phải chịu trách nhiệm cá nhân về các khoản nợ hoặc các vụ kiện của LLC. Điều này thường được gọi là bảo vệ tài sản cá nhân.

Lưu ý: LLC giúp bảo vệ tài sản cá nhân của bạn . Bảo hiểm trách nhiệm có thể giúp bảo vệ tài sản doanh nghiệp của bạn khỏi các vụ kiện tụng. Tìm hiểu thêm về bảo hiểm trách nhiệm trong hướng dẫn Bảo hiểm Trách nhiệm Chung là gì

Thuế chuyển qua

Lợi nhuận của một LLC được chuyển trực tiếp đến chủ sở hữu của nó, những người sau đó sẽ báo cáo phần lợi nhuận của họ trên tờ khai thuế cá nhân của họ. Do đó, lợi nhuận của một LLC chỉ bị đánh thuế một lần. Đây được gọi là thuế chuyển tiếp.

Trong một tập đoàn C, lợi nhuận bị “đánh thuế hai lần”. Điều này có nghĩa là lợi nhuận bị đánh thuế trước khi phân phối cho chủ sở hữu và bị đánh thuế lại khi chủ sở hữu báo cáo phần lợi nhuận của họ trên tờ khai thuế cá nhân của họ.

📢📢📢 Khi sự quan tâm của bạn đủ để gửi đi những điều tốt đẹp nhất – Truy cập nhấp vào 👉 dịch vụ thành lập công ty